Our storyboard

 

MEM222

 

Memory Lane Photo Game App är ett nytt unikt Memory spel där du skapar en skräddarsydd spelplan, med dina egna bilder, direkt i din smartphone eller surfplatta. Genom att kunna lägga till egen text ges spelaren en unik möjlighet till minnesträning, pedagogisk och lekfull inlärning men även ett enkelt sätt att skapa festligt underhållning.
Minnet går att träna oavsett ålder. Diagnoser som demens och Ahlzeimer ökar eftersom vi lever allt längre. Forskning visar att det bästa sättet att förebygga demens är att ägna sig åt fysisk ,socialt och mentalt stimulerande aktiviteter. Denna app ger möjlighet till två av tre viktiga aktiviteter!
Ursprungstanken är att ung och gammal ska kunna spela ett enkelt och underhållande spel och “ta en promenad längs minnenas stig” tillsammans – ett nytt sätt för generationer att mötas t.ex. på ett äldreboende. Som anhörig kan du lätt fotografera av bilder ur gamla och nya fotoalbum och välja in i Memory spelet, kombinera text till bild och sedan spela och ha en trevlig stund tillsammans

Memory Lane AB bildades hösten 2014 av systrarna Annelie Möller och Pia Bergler samt Magnus Ersbacken.

Memory Lane Photo Game App is a new unique Memory game where you create a customized game plan, using your own photos directly to your smartphone or tablet. By being able to add your own text the player is given a unique opportunity to memory training, educational and playful learning but also an easy way to create festive entertainment.
The memory can be trained regardless of age. Diagnoses of dementia and Ahlzeimer increases because we are living longer. Research shows that the best way to prevent dementia is to engage in physical, social and mentally stimulating activities. This app allows two of three key activities!
The original idea is that young and old will be able to play a simple and entertaining game and take a walk down memory path” together – a new way for generations to meet for example in a nursing home. As a relative, you can easily shoot pictures of old and new photo album and select the Memory game, combining text, image, and then play and have a nice time together
Memory Lane AB was formed in 2014 by the Sisters Annelie Möller and Pia Bergler and Magnus Ersbacken.

Create a Copy |
View Larger